Madde : 1 –  Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı  : “ Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’ dir.”

Derneğin Merkezi Ankara’dır. Yönetim Kurulu kararı ile ikametgahı Ankara   içinde değiştirilebilir.

Madde 2- Konu ve Amaçlar:

Grup Psikoterapileri, etkinliği yanında, personel, zaman ve masraf  yönünden daha ekonomik oluşu nedeni ile son 50 yılda batı dünyasında halen koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetinde çok yaygın tedavi yöntemleri durumuna gelmişlerdir. Derneğin amacı bu gelişmelere paralel olarak TÜRKİYE ’de halkın ruh sağlığını koruyucu ve tedavi edici amaca yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, Grup psikoterapisi tedavi  yönteminin bilimsel bir düzeyde, sağlık faaliyetlerinde, yurtta gelişmesini yayılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bunun için koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetlerinde çalışan personel ve meslek mensuplarının bu alanda bilgi ve tecrübe kaynaklarına ve mevcut bilgi ve tecrübelerini daha yüksek bir düzeyde geliştirmelerine imkan hazırlamak, bu tür mevcut faaliyetleri kendi imkanları ile desteklemek, ruh sağlığına yönelik diğer faaliyetlere katılmak ve desteklemek,